Aktuelt

Det digitale bibliotek

Tænketanken gennemfører en undersøgelse om digital adfærd, mønstre, og behov  mhp. udvikling af et relevant og aktuelt bibliotekstilbud til flere brugergrupper end i dag, at Skærmbillede 2016-05-02 kl. 15.15.09udvikle samspillet med det fysiske bilbiotek og endeligt bibliotekets og bibliotekarens rolle og formidling ift digital formidling, læring, læsning, dannelse og kompetencer. Som indspark og inspiration til projektet har vi stillet centrale aktører på området 3 spørgsmål om fremtiden.

Michel Steen-Hansen, direktør Danmarks biblioteksforening

“Noget, der optager mig meget for tiden, er digital dannelse, der har mange dimensioner, og som bliver stadig mere aktuel, fordi verden åbner sig i hidtil usete dimensioner. Jeg tror, at kernen i hele det digitale samfund er, at vi erkender, at det påvirker vores måde at være på og skabe på”