Aktuelt

Ny undersøgelse: Flere studerende foretrækker at læse digitalt

En ny undersøgelse om danske studerendes digitale og fysiske læsepræferencer viser, at studerende på de videregående uddannelser stadig foretrækker de fysiske lærerbøger frem for de digitale udgaver. Men der er sket en tydelig udvikling mod mere digital læsning. 

Undersøgelsen, der er foretaget af Moos-Bjerre og Lange for Tænketanken Fremtidens Biblioteker blandt 669 studerende på videregående uddannelser viser, at 64 % af de studerende foretrækker fysiske lærerbøger, hvis de kunne vælge mellem forskellige former for studiemateriale. Det er en tydelig udvikling i digital retning i forhold til en tilsvarende undersøgelse fra 2014, hvor hele 79 % af de studerende foretrak fysiske lærebøger.

Studieliv48_770x330

Vi ser en stigning i andelen af studerende, der foretrækker det digitale materiale, som jo kan tyde på, at de studerende vænner sig til den digitale læring. Man kan håbe, at det også betyder, at det digitale studiemateriale er blevet bedre, og de studerende oplever de digitale kvaliteter.” Bertil F. Dorch,  bibliotekschef SDU og formand for DFFU

 

Læs mere om undersøgelsen og se pressemeddelelse