Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

rapportFor første gang er der blevet foretaget en analyse af folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi. Resultaterne blev lanceret og debatteret på en konference arrangeret af Tænketanken Fremtidens biblioteker i Industriens Hus den 20. jan.

Undersøgelsen  vurderer folkebibliotekets værdi på tre parametre.:

1) Det kulturelle og sociale bidrag der måles gn. hvor stor en værdi bibliotekerne har for borgerne gn. betalingsvillighed – ca.  4 mia. kr.

2) Værdi gennem digital omstilling der giver en besparelse på op til 200 mio. kroner.

3) Værdi gennem læsning – bibliotekerne er stor bidragsyder til fritidslæsningen, fritidslæsning forbedrer læsefærdigheder og dermed den øgede sandsynlighed for højere uddannelsesniveau med højere lønninger og produktivitet til følge svarende til et bidrag på 2 mia. kr.

Download rapport her
Du kan bestille rapporten i trykt for ved at sende mail til Jeannette Vogelius, jfv@db.dk. Vi fakturerer for porto.

 

Debat og reaktioner
debat

Undersøgelsen har trukket en del overskrifter om at bibliotekerne biddrager med milliarder til BNP, hvilket skyldes at det er usædvanligt at man laver analyser af kulturinstitutioners samfundsøkonomiske værdi. Således er det også første gang man laver den type analyse på folkebibliotekerne, hvor man ikke kun måler på borgernes betalingsvillighed, men går skridtet videre og måler på værdiskabelsen målt på BNP.

Her er et uddrag af omtaler, der både har være positive reaktioner og kritik af overhovedet at måle økonomisk bidrag og metoder. Se et uddrag af reaktioner og omtaler.

Artikel, JP, 20. jan. ‘Biblioteket er milliardgevinst for samfundet’
Politiken, 20. jan, Bibliotekerne er en god forretning
Finans, 20. jan Biblioteket bidrager med milliarder til BNP
DR Nyheder, 20. januar, ‘Bibliotekerne er en god forretning
DR Radio, 20. jan, ‘Bibliotekerne er en sund forretning’
TV2, Kulturen på News 19. jan. 
Kristeligt Dagblad, 19. jan, ‘Kan man gøre folkebibliotekernes betydning op i kroner og øre?’

DR Nyheder, Region Fyn, 21. jan. “Bibliotekerne ryster støvet af sig og går digitale veje”
Søndag Aften, 2. februar, “At begrunde biblioteker økonomisk”

Efterfølgende debat:
Twitter opsamling
21. jan, Blogindlæg, JP, Henrik Christoffersen, “Folkebibliotekernes underlødige salgskampagne”
2. febr., JP Debat, Carl Christian Ebbesen, kultur- og fritidsborgmester, Kbh, “København investerer i bibliotekerne
3. febr, JP Debat, Mogens Vestergaard, formand for BCF, ‘Behov for et nyt samarbejde’ 

Baggrund
Folkebibliotekerne er den mest benyttede kulturinstitution i Danmark med årligt 36 millioner besøgende. De løfter mange samfundsmæssige opgaver og opfattes som spillende en vigtig rolle for velfærd og dannelse.

Bibliotekernes traditionelle rolle er imidlertid under forandring; fra at repræsentere en unik adgang til viden via få platforme til at være én blandt mange videnleverandører på et hav af platforme. Én konsekvens af denne konkurrence er at særligt den yngre del af befolkningen vælger bibliotekerne fra. Udviklingen har krævet en løbende omstilling fra bibliotekernes side, hvilket blandt andet har afspejlet sig i en stigende andel digitale udlån og delvist selvbetjente biblioteker med udvidede åbningstider. På denne måde forsøger bibliotekerne at klare sig i konkurrencen og med en vis succes, der afspejler sig i et godt brand og pæne besøgs- og udlånstal.

Men uden sin traditionelle rolle som ’vidensbank’ oplever folkebibliotekerne, at det bliver sværere og sværere at forsvare sin samfundsøkonomiske berettigelse. Mens andre kulturinstitutioner har påvist deres indvirken på samfundsøkonomien både lokalt og nationalt, reduceres bibliotekernes bidrag ofte til undersøgelser om brugertilfredshed, antal udlånte bøger og besøgende. Et ikke-fyldestgørende billede af, hvilken værdi bibliotekerne tilfører samfundet.

De deltagende partnere i projektet er:
Roskilde Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek, Hørsholm Bibliotek, Varde Bibliotek, Gentofte Bibliotekerne, IVA og Danmarks Biblioteksforening.

Læs også om Tænketanken Fremtiden Bibliotekers internationale projekt “The Economic Impact of Public Libraries”, hvor flere eurpæiske lande gennem workshops deler viden og erfaringer med anvendelse af economic impact-studier i debatten om folkebiblioteket i den politiske kontekst, både på det nationale og det europæiske plan.